Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 19. szám

A NYUGAT HÍREI

Lányi Sarolta új verseskötete ez év karácsonyára jelenik meg. A könyv a költőnőnek az 1914. esztendő óta a Nyugatban s egyebütt elszórtan megjelent verseit öleli egybe néhány eddig ki nem adott versével együtt. E hét dúsfájdalmu esztendő emberi és asszonyi érzéseit zengik e versek. Napjaim lesz a köny címe s Gara Arnold ékesíti művészi fametszeteivel. Mindössze háromszáz, merített papirosra nyomott számozott példányban készülnek a Napjaim művészi kivitelü amatőr-kötetei. Könyvárusi forgalomba nem kerülnek s csakis aláirás útján rendelhetők meg a szerzőnél ‹VI., Bulyovszky-utca 21.›. Az 1-től 30-ig számozott s a költőnő aláirásával ellátott példányok ára 500 K, a 30-tól 300-ig számozott ára 300 K.