Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 10. szám · / · Angelotti Mária: Az apostol

Angelotti Mária: Az apostol
- Regény-töredék -
II.

Ment az Apostol az alkonyattól bíborrózsás úton. Fehér öntöse sugárzott a nap véglobbanásában.

Ment az Apostol - hátra sem nézve és Carmela követte.

A kavicsok feltörték gyönge lábát, míg a városból kiértek, és nem bírt megállni.

Megindultak a hegynek. És bozót szaggatta, tüske tépte, és nem bírt megállni.

Egyik sziklaszálról a másikra kellett ugornia, pedig alig tudta magát vonszolni és iszonyodott a fenyegető mélységtől.

És nem bírt megállni.

A kopár sziklák után, gyönyörű, zúgó erdőbe értek. Már későeste lett. A hold ezüstösen csillant meg a fák koronái fölött.

Egy sűrű óriás vadrózsabozótnál az Apostol megállt. Carmela odaért. Az Apostol félrehajtotta a rózsagallyakat, egy barlang szája tárult eléjük.

Az Apostol belépett a barlangba. Benn a barlang mélyén összetákolt asztal állott, az asztalon nagy olajmécs.

A mécs mellett egy nagy nyitott könyv. A könyv mellett feszület és koponya. Kis pad.

Oldalvást ágy, illatos szénából.

- Ülj le - szólt halkan az Apostol.

A táncosnő leült. Holtfáradt volt.

Az Apostol hideg halat tett az asztalra, kenyeret, kosár fügét és egy korsó vizet.

- Egyél - szólt a férfi.

- Nem! - kiáltott lobogó szemmel Carmela és felugrott.

- Egyél - mondta az Apostol lágyan és szomorúan.

Carmela leült és evett. Mikor a korsóból szomját is oltotta, az Apostol kézen fogta és az ágyhoz vitte.

- Pihenj, gyermekem.

Carmela végigdőlt az illatos füveken és a férfi eligazította a feje alját. Carmela hirtelen ráhajlott a kezére, hogy megcsókolja. De aztán inkább beleharapott.

- Gyűlöllek! - suttogta.

Az Apostol elsimította kuszál fürteit és egy pergamentlapból ellenzőt csinált a mécsesnek, hogy a táncosnőt a fény ne bántsa.

Ő maga odaült a nagy könyv elé és írni kezdett.

Carmelát elnyomta azt álom.

De gyakran felriadt és egy férfit látott nagy fóliánsra hajolva dolgozni.

És nem tudta, vajon álmában látja-e?...