Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 6. szám · / · Figyelő · / · Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére

Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére
13.

Földessy elmélete két ponton sarkallik: a zökkentett verseken, és a szótagszámon:

A zökkentett versek teóriája teljesen hamis. Persze hogy zökkenhet a vers, primitív vagy botfülű költőknél, másolók tollhibáiból a régi vagy népi költészet zugaiban megesik, hogy a sor egy-egy szótaggal hosszabb vagy rövidebb, mint kéne - valóságos zökkent sor - de a Földessy által idézett régi magyar versek közt alig van ilyen. Azok többnyire egyáltalán nem zökkennek: egészen rendes zenéjű versek, csak éppen hogy nem egyforma a rímelő sorok szótagszáma, akár mert valamelyik sor auftaktos, vagy több ütemből áll mint a másik, vagy anapaestusokkal van tarkítva, akár mert hangsúlyos vers s három és négy szótagos ütemeket váltogat. Megdöbbentő, hogy Földessy milyen naivsággal fogja a legkülönbözőbb formákat egyetlen fantom-kalap alá. A Chloé Daphnishoz auftaktos vers bizonnyal valamely érzelgős zenére. Nagy ritmusművészettel alkalmazott Auftaktot mutat a másik Csokonai vers: a Felvidulás. A Szentjóbi Szabó verse orthodox trochaeus (Cencit úgy|szeretem|Mint az életem.) A Fazekasé rendes magyar ütem (Mert ha nem|tántorog|Reménységem|győzni fog. Mindezekhez hasonlót akármelyik "óhangú madár" csinál ma is, én is csináltam. [*]

A régi versekre nézve, ahol nem egészen ügyetlen, primitív dadogások: hasonló áll. (Panaszolkodván|nagy haragjában Ilyen könyörgést|kezde ő magában pl. ugyanaz a ritmus, mint a Rozgonyi püspök|palotája nyitva.)

Ez ellen azt vethetné Földessy, hogy ha a zökkenést a különböző ütemek folyton hullámzó váltakozása okozza: miért egyezik akkor többnyire pontosan az egyes versszakok megfelelő sorainak szótagszáma? Eredetileg bizonyára a zene kényszere folytán: a strófáknak meg kellett egyezni egymással szótagszámban, hogy egyazon zenére énekelhetők legyenek. Adynak nem kellett felfedezni - sem a régi magyar versből visszahozni a pontos szótagszámmal ismétlődő strófaszerkezetet, természeténél fogva ilyen a legtöbb strófás vers szerkezete, akár magyar, akár idegen, akár régi, akár új, akár Béranger-chanson, akár Balassa-vers.

 

[*] * A Cigánydal utolsó sora éppoly ütemű, mint az idézett Fazekas-sorok. - A Daphnis Cloéhoz auftaktjaihoz hasonlót pedig Őszi harangozó című versemben olvashat Földessy.