Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 6. szám · / · Figyelő · / · Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére

Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére
4.

Mikor egy könyvről írok, csak nem zsákmányolom? Tanulmányomban mindenütt abból indultam ki, amit Földessy mond. A mérsékelt csodákról szóló rész pl. a Földessy-könyv egy érdekes felfedezésének ismétlése, nem elnézésből, hanem tudatosan: meg kellett ismertetnem az olvasót Földessy gondolataival, ha hozzájuk akartam fűzni a magam mondanivalóját - s annál inkább, ebben az esetben, mert a könyv még nem volt forgalomban. Olyant se láttam még, hogy az ismertetett mű szerzője panaszkodjon az ismertetőre, mert gondolatait elmondja.

Egyébként Ady nagy életigenlése, mint faculté maitresse, nem a Földessy gondolata. Egészen magától értetődő gondolat ez s nem őneki jutott először eszébe. Én már több mint tíz éve megírtam (a Nyugat első Ady-számában) - s már akkor is úgy mint természetes és ismert valamit. Földessy könyvéről szólva, vissza kellett térnem rá: nem mintha a könyvből hiányzana, hanem éppen azért, mert annyira természetes sarkpontja e könyvnek és minden írásnak, amely Adyról szól.