Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 6. szám · / · Figyelő

Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére

Földessy Gyula Ady-tanulmányomra egész polemikus könyvvel felelt. Szárazon és szakszerűen teszem meg megjegyzéseimet állításaira, úgy amint sorba jönnek. Talán más hangnemet, kevésbé komoly elbánást érdemelne. De íme: nem térek ki - s talán nem felesleges elmondani néha azt sem, ami magától értetődik.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Füst Milán: Szabó Endre fordításairól

Kosztolányi Dezső: Rabok

Kuncz Aladár: Petrovits Mihály: A civilizáció és a franciák

Kuncz Aladár: Benedek Marcell: A francia regény a XIX. században

Tóth Aladár: Bartók Béla szerzői matinéja

Paizs Ödön: A magyar kultúra harca Nyugatmagyarországon