Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 9-10. szám · / · BARTA LAJOS: A SÖTÉT HÁZ*

BARTA LAJOS: A SÖTÉT HÁZ*
Társadalmi rajz egy felvonásban
XI. jelenet

Czikáné (korai öregségben letört asszony, egyik gyermeke elvesztése fölött érzett bánat már megközelíti az örültséget. Bolyongva jön): Tudja maga Irmuska, hogy az én Margitkám meghalt.

Irma: Hát hol volt a Margitka?

Czikáné: Elgyütt ide egy újságíró, azt mondja nekem: Kár ezért a szép gyermekért! Adjam oda a gyermekszerető társaságnak, majd azok fölnevelik. Akkor éppen beteg voltam, azt hittem, hogy másnap meghalok... Megtörten odaadtam a gyerekeket. Most az én Margitkám meghalt.

Irma: Hová vitték a Margitkát?

Czikáné: Három hónapig nem eresztettek a Margitkámhoz. Akkor írtak, most már jöhetek, Margitkám meghalt. Mondom a doktornak: - Doktor úr kérem, mibe halt meg az én Margitkám? - Azt mondja a doktor: - A bánattól halt meg a kislány. (mereven, hosszan kinyúló hervadt mutatóujjával, néma könnyet törül ki a szeme két sarkából. Indul további bolygásra): Így vagyok most, nincs már nekem Margitkám.

Rudi: Minek adta a gyereket oda? A gyereket nem szabad nekik odaadni.

Czikáné (már az ajtónál van): Az igaz! A gyereket nem lett volna szabad nekik odaadni! (kibolyong)

Irma: Na! Nincs kedve sétálni?

Rudi: Tudja kisasszony, mintha nem is ezzel a két szememmel láttam volna eddig a világot...Mondhatom, hogy olyan lázadás van bennem...De olyan lázadás, hogy alig bírok magammal.

Irma: Megyek a levegőre. Alászolgája! (majdnem táncolva megy, danol):

Csijavér, hujavér,
Meghalt az apád, azt se tudni mér...

Rudi ( egészen magába roskad).