Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 9-10. szám · / · BARTA LAJOS: A SÖTÉT HÁZ*

BARTA LAJOS: A SÖTÉT HÁZ*
Társadalmi rajz egy felvonásban
I. jelenet.

Tagányi (eszelős ember, elvadult külső. Az ágyán fekszik, hangosan bölcselkedik):... Először is summa-summarum... én most 58 éves vagyok... dr. Tagányi Zsigmond állambölcsész és társadalomtudós... születtem 1860-ban és 1918-ban, a világháború negyedik évében elértem 58. évemet... szép idő, szép idő...

Inas (öreg, nyugalmazott, elgyengült főúri inas, vékony alak, kis fej, némán nélkülöző, tiszta, öreg gyerek. Félénken dugja ki fejét függönye mögül, aztán kijön): Pardon doktor úr!...

Tagányi: Micsoda dolog ez! Gondolkozni akarok!

Inas: Pardon, grácia, hogy mertem... (visszahúzódik.)

Tagányi: ...Ha a tüdőt a fazékba főzik, akkor a tüdő megdagad... De azért a tüdőnek nincs se szíve, se esze, se embersége... A tőke is így dagad meg, de azért észről, szívről, emberségről ott nem mindig lehet beszélni...

Inas (kidugja fejét): Pardon, grácia!

Tagányi: Forduljon a nemes társadalomhoz, inas úr! A társadalomhoz!

Inas: Pardon, doktor úr! Tíz fillér hiányzik az ebédpénzhez. Gondoltam, ha máskor..., talán most is... Pardon! Csak azért bátorkodtam... (visszahúzódik.)

Felügyelő (zsarnokká rontott szolga... jön, künn jobbról, az ajtó irányában megáll és balra előre néz. Fokozatosan egészen felpuffad a haragtól): Kié ez a kutya?... Kié ez a kutya? Majd adok én nektek!... Kié ez a kutya? Szóval nem akad gazdája annak a kutyának?

Gúnyos hang (künn): Majd a kutya megmondja magának, hogy ki az ő gazdája?

Nők, férfiak (künn kacagnak): Ha-ha-ha!

Gyerekek (átrohannak a külső színen): Kutyahecc! Kutyahecc! Kutyahecc!

Rendőr (jön jobbról, erőszakos, pöffeszkedő alak): Már megint baj van felügyelő úr?

Felügyelő: Megmondtam ezerszer, hogy nem tűrök a telepen kutyát! Minek az ilyen népségnek a kutya?

Rendőr (előre szegezi a tekintetét): Ahá! Látom már az állatot. (kiveszi a revolverét).

Felügyelő: A szabályzat szerint a telepen nem szabad kutyát tartani.

Rendőr (lelövi a kutyát): Evvel végeztünk!

Felügyelő: Ez elsőrangú lövés volt biztos úr! (elmennek.)

Tagányi: ...Az állam iskolákat tart fönn, azokban tanítják azokat a hazugságokat, amikre a korrupt államnak szüksége van... Az állam tartja a papokat, azok tanítják azt az erkölcsöt, melyre a korrupt államnak szüksége van... Az állam lapokat pénzel, azok csinálják a becstelen közvéleményt....

Inas (kijön és finoman el akar menni).

Tagányi: Inas úr! Íme a tíz fillér előleg.

Inas: Oh grácia... Elsején pontos leszek, grácia... (elmegy.)