Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 7. szám · / · Ujfalusi László: ÁPRILIS

Ujfalusi László: ÁPRILIS
II.

Jókedvűen és türelmetlenül sétált fel- s alá a peronon, felujjongó gyönyörrel színezve ki a találkozás minden apró részletét.

Berobogott végre a gép, szinte kettévágva a tolongó tömeget, gyűrött ruhájú, tolakodó bakák, rengeteg hátizsákok, az étterem felé csörtető tisztek, asszonyok, civilek - hordár! hordár! - Pesti Hírlap! - kiabáltak mindenütt s ebben az áradatban a szeme izgatottan, mint hullámokon táncoló sirály, csapongva kereste az ismerős arcot, alakot, - óh, mikor majd egymásra talál a tekintetük, hogy fog nevetni -, végigfutott, nyomakodott a kocsik során, "ah, ő az" szaladt át rajta, dobban meg minden újabb női alaknál messziről, csalódva látta, hogy újra s újra tévedett: a végén már benézett rohanva, dulakodva a kocsikba, lökdösődött, lihegett - pardon! bocsánat! - oda se nézett a dörmögésnek, - hiába, nincs sehol.

Arra eszmélt, hogy csend és üresség van körülötte, a peronon, a vágányok között és belül magában is, majd kis idő múlva: hogy dühösen és hatalmas léptekkel már messze kint jár az alkonyatba boruló mezőkön, s egy gyalogúton siet hazafelé.

Kelletlen, zavaros kábulás, felbugyogó harag és hirtelen engesztelődés kavargott benne. Bosszankodott magára, hogy ilyen csekélységet ennyire komolyan tud venni. Szeretett volna nem gondolni semmire s a gondolatai makacsul s már kínos kényszerrel tértek vissza újra.

Haragudott magára s haragudott mind jobban a lányra, hogy ilyen csúnyán felültette. Levelet ír neki, goromba, csúnya levelet - s a sétapálcájával dühösen csapkodta az út menti füveket. De hát miért? Ki tudja hibás-e, hiszen - igaz, persze - nem írta, hogy éppen ezzel a vonattal jön, csak annyit, hogy délben indul. S ha lekéste a csatlakozást... s csak a késő estivel jön... és nem várja senki. Na! hát szenvedjen ő is egy kicsit, ha ugyan fogja bántani a dolog, lehet, hogy neki olyan mindegy lesz, egy jót nevet a végén, talán el is felejti, hogy kinézzen az ablakon. - Vagy - ki tudja, talán itt is volt, csak nem nézett ki... eh butaság, ilyet gondolni. Hanem igazán ostobaság volt, meg sem kérdezte: bevárta-e a vonat a csatlakozást?

"Visszamegyek" - ötlött hirtelen az eszébe, mikor már a negyedik kilométer körül járt. "Megvárom a tízórai vonatot, a szállodában alszom esetleg, de hazajöhetek akár rögtön is. Korán reggel otthon leszek, az a fő." Egy darabig még küzdött magával - de hiszen a dolog olyan egyszerű, ha már egyszer itt van, és hátha... sőt majdnem bizonyos most már, hogy ezzel a vonattal jön. Persze világos! Hogy erre nem jött rá előbb.

Megfordult vígan és új reménységgel - újból végig gyönyörködte s szenvedte a hiábavaló várakozást, dühösen és gépies öntudatlansággal ette meg a vacsoráját s lefeküdt.