Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 6. szám

Disputa

Kaptuk a következő levelet:

Igen tisztelt Szerkesztő Uram,

a Nyugat legutóbb megjelent Ady-számában Pintér Jenő tanár úr kivonatos jegyzetek alakjában összegyűjtött Ady-bibliográfiát tett közzé. Ebbe a bibliográfiába a következő sorok kapcsán került bele a nevem: "A. E. magyarsága igaz magyarság, politikai versei megkapóak, de a pártember hangját a poéta rovására hallatja. A költő, aki minden héten két-három aktuális verset ír, elfárad és önmagát ismétli. Káprázatos kincseket vált föl aprópénzre múlékony program-versek kedvéért." Igaz, hogy írtam ilyesmit Adyról, de így mégsem vállalhatom a "kivonatért" a felelősséget. Igazán nem becsülöm túl Adyról való véleményem fontosságát, de talán jogosultnak találja igen tisztelt Szerkesztő Uram is ezen a ponton érzékenységemet, és nem tagadja meg azt a kérésem, hogy ide mellékelt cikkemből - amelyből a fenti "kivonat" készült - közzétegyen a Nyugat Disputa rovatában e sorok kapcsán néhány passzust, melyekről talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy nyílt ellentétben állnak a "kivonattal". Lekötelező szívességét előre is közöni régi igaz híve:

..."Ez a könyv elsősorban a harcos magyart reprezentálja, aki nemcsak poézisnek nézi a magyar életet, de aki maga is sebeket oszt és kap". ... "A politikai versek tagadhatatlanul a legszebb és legerősebb politikai versek, amiket valaha magyarul írtak"...

Pintér kivonatából hiányzik azonkívül a tanulmánynak egyik vezető gondolata, melyet a következő mondat fejez ki:

"Ady újabb költészetén erősen érzik, hogy sűrűn forgatja a Bibliát. Ez pedig nemcsak formáin és nyelvén hagy nyomokat, de különösen figyelemmel kísérhető ideológiájának elmélyedésén és kálvinista zordonságán"...

*

Mikor Kárpáti úr kérésének szívesen teszünk eleget, nem mulaszthatjuk el egyúttal hangsúlyozni, hogy a Pintér által adott kivonatok a dolog természeténél fogva sem tarthatnak igényt teljességre vagy mindenoldalúságra. A kutató könnyebbségét kívánják szolgálni, mikor emlékeztető szavakat és mondatokat idéznek: de nem rekonstruálhatják néhány mondatban az egész cikk összhatását, és ezt nem is igénylik.