Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 6. szám

BABITS MIHÁLY: Theokritos: Szerelmes párbeszéd

Leány:

Mind gonosz a pásztor: pásztor csalogatta Helénát!

Pásztor:

Ment a pásztor után az okos Heléna magátul.

Leány:

Mit dicsekedsz, te gonosz?... Mondják, hogy a csók csupa semmi.

Pásztor:

Mennyi drága gyönyör fér ebbe a semmibe mégis!

Leány:

Megmosom a számat, kiköpöm belőle a csókod!

Pásztor:

Megmosod a szácskád? Ideadd, hadd csókolom újra!

Leány:

Szép dolog, ily fiatal leányra kivetni a hálót.

Pásztor:

Mit dicsekedsz? Mint álom múlik el a fiatalság.

Leány:

Még nem ért meg a fürt, nem nyílt ki egészen a rózsa!

Pásztor:

Jöjj az olajfa alá, súgok egy szót drága füledbe!

Leány:

Nem megyek én, ismerlek, a múltkor is így csalogattál!

Pásztor:

Jöjj no, a szilfa közé, hallgasd meg kis furulyámat!

Leány:

Gyűlölöm a furulyát, csak menj, furulyázz te magadban!

Pásztor:

Nem félsz, büszke, hogy Aphroditének bosszúja megver?

Leány:

Bánom is Aphroditét, csak Artemis áldjon, elég az!

Pásztor:

Ó ne mondj ilyeket, mert szörnyen rádveti hurkát.

Leány:

Vesse csak: akkor is Artemis engem védeni fog majd.

Pásztor:

Nem kerülöd ki Eróst, egy leány se kerülte ki még őt!

Leány:

Elkerülöm bizony én, csak vidd te magadban igáját!

Pásztor:

Félek, hogy nem is én, de silányabb lesz szeretőd majd.

Leány:

Ejhaj, mennyi legény szeretett már, egy se bűvölt el!

Pásztor:

Annyi után magam egy, jöttem könyörögni szerelmed!

Leány:

Mit tegyek édesem? A szerelem csupa bú s keserűség.

Pásztor:

Nem bús, nem keserű, a mienk csupa táncos öröm lesz.

Leány:

Azt mondják, retteg párjától mindenik asszony.

Pásztor:

Azt inkább, hogy : "nincs amitől rettegne az asszony".

Leány:

Rettegek én a gyerektől s kínjától a szülésnek.

Pásztor:

Artemis istennőd majd megkönnyíti szülésed.

Leány:

Rettegek attól, hogy szépségemet el ne veszítsem.

Pásztor:

Gyermekeidben a szépséged szebb napra derül még.

Leány:

És ha tied leszek, illendőn te milyen hozományt adsz?

Pásztor:

Mind az egész csordám, s erdőimet és legelőmet.

Leány:

Esküdj meg, hogy nem hagysz el, ha betöltöm a vágyad!

Pásztor:

Nem, soha, bárha magad kergetnél messze magadtól.

Leány:

Készítesz nyoszolyát, építesz szép kicsi házat.

Pásztor:

Készítek nyoszolyát, pásztorkunyhómban uralkodsz.

Leány:

Mit mond majd az apám, mit mondok majd az apámnak?

Pásztor:

Megdicsér az apád, ha nevem meghallja s örül majd.

Leány:

Mondd meg hát a neved! (Milyen édes néha a név is!)

Pásztor:

Daphnis enyém, Lykidas az apám, felesége Nomaié.

Leány:

Jónevű régi család, de bizony magamé se silányabb.

Pásztor:

Jól tudom azt? hisz apád maga a jómódú Menalkas.

Leány:

Merre van az erdőd, nosza mondjad, melyik a földed,

Pásztor:

Nézd ahol ott az a pár gyönyörű cédrusfa virágzik.

Leány:

Rágd a füvet, kecském! megnézem azt a kis erdőt.

Pásztor:

Csöndbe lehelj, tehenem! míg megmutatom kicsiny erdőm.

Leány:

Mit művelsz, te gonosz? Mért nyúlsz mellemre kezeddel?

Pásztor:

Gömbölyödik már két kerek almád: hadd tapogassam!

Leány:

Zsibbadás vesz erőt rajtam: viszed el kezed onnan?!

Pásztor:

Mit félsz drága leány? Amit én akarok, nem olyan rossz.

Leány:

Nézd, árokba tepersz, szép tiszta ruhám csupa sár lesz.

Pásztor:

Nem lesz sár, aranyom: terítek alá puha gyapjút.

Leány:

Jaj, mit akarsz? Övemet jaj, mért oldod le csípőmről?

Pásztor:

Ezt vetem első áldozatul ma Aphroditének.

Leány:

Várj, nyomorult! Meglep valaki! Nem hallod-e? Szólnak!

Pásztor:

Egymás közt suttognak a ciprusok ágai rólunk.

Leány:

Meztelenül maradok: lásd, ronggyá tépted a szoknyám!

Pásztor:

Új szoknyát, drágábbat adok majd érte cserébe.

Leány:

Lám, fűt-fát megígérsz, ki tudja, mit adsz meg a végén?

Pásztor:

Bár a lelkemet, életemet tudnám odaadni!

Leány:

Artemis könyörülj, hogy nem maradok csapatodban!

Pásztor:

Aphroditénak üszőt viszek, egy kis borjút Erósnak.

Leány:

Szűzlány jött ide, jaj, már nem szűzlány megy el innen!

Pásztor:

Nem szűzlány, hanem asszony: az én kis arany feleségem.

Így a titkos nász megesett. És két szeretők ott

egymásnak nótás szavakat vigadozva feleltek.

S így aztán a leány juhait ment őrzeni, földre

sütve szemét, szégyenlősen, de örülve szívében,

s ment a legény csordája után, betelve a násszal.