Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 24. szám · / · Hollósy Simon levelezéséből

Hollósy Simon levelezéséből
VI.

1912. febr. 5. München.

Kedves Céci!

- - -

Itt farsang után az emberek egy kissé megjózanodtak, ketten leugrottak egy harminc méteres hídról. Nagyon természetesen egy szerelmes pár. Egy kesztyűt és kalapot hagytak a hídon azon egy pár sort "bitte herunter zu schauen". Tessék lenézni! Ez volt az utolsó óhajtásuk.

Most még csak a háborút lesik. Mi lesz a vége a balkáni orosz és keresztény gyilkolásnak. Mi lesz a börzével, a pénzek kamataival?

Még jó, hogy az emberek nem képesek kiszagolni a legközelebbi jövő veszedelmeit - még több gondjuk lenne.

- - -

Szigetre Surányi Úrnak írtam - mert várom a végleges választ arra nézve, hogy ott a mi érdekünkbe mi határoztatott végérvényesen.

Bármennyire is szeretném azt, hogy ott helyben tényleg meglelhetnők azt a helyet, amelyet sokan végleges megállapodásul óhajtunk biztosítani - bármennyire reménykedünk és lelkesedünk annak a lehetőségét megvalósítani, ez csak akkor lesz lehetséges, ha ez a terv ott nem lesz ellenszenves.

Ha vannak és voltak olyanok, akik bizalommal és talán egy csekély meggyőződéssel kezdeményezték azt a dolgot - úgy ezt én tudomásul is vettem, de azt is tudom, hogy sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, mint édes hazánk kellemes, bájos kis bőgő orgánumú nagy szónoka - ennek nagymestere - grf. Apponyi Albert volt magyarországi kultuszminiszter.

Ez az Úr az osztálytanácsosával azt üzentette nekem, hogy: ad subventiót nekem akkor, ha kötelezem magam arra, hogy az országot egyszer s mindenkorra iskolám és művészetemmel együtt megkímélem és az állam pénzével kivándorlok Afrikába.

Ugyanakkor egy kiállításunk volt Budapesten.

A két Feiks fiú, Kubin Alfréd és Paskin és én vettünk ezen részt. Tudtommal ez a két idegen ember egyike a legelőkelőbb művészeknek ebbe a birodalomba.

Ha a legcsekélyebb sikere lett volna ennek a kiállításnak, úgy az a két művész le jött volna Técsőre.

A kis bőgő orgánumú gróf ezt a kiállítást rendőrileg akarta lefuvatni.

Semmit nem vétetett abból amit Térey kiválasztott a kiállításból.

- - -

Itt most tavaszodik - süt a nap, mindenki azt mondja, hogy:

Milyen hamar elmúlt a hosszú tél - aki meg éri elmondhatja majd azt is, hogy milyen hamar múlt el a nyár is.

Addig sok megváltozhatik.

Számtalanszor csókoljuk mindnyájatokat. Neked Céci külön kézcsókot küld bátyád

Simi