Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 23. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat-előadásokat a megváltozott viszonyokra való tekintettel, bizonytalan időre elhalasztottuk. Azoknak a beiratkozóknak, akik az előadások megkezdését nem óhajtják bevárni, a befizetett díjak a Nyugat kiadóhivatalában rendelkezésükre állanak.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK

Az első magyar köztársasági forradalom. Herczka Árpád kiadása, Budapest, 1918.

Balázs Béla: Misztériumok. Három egyfelvonásos. Második kiadás. Kner Izidor kiadása.

Balázs Béla: Doktor Szélpál Márgit. Tragédia. Második kiadás. Kiadja Kner Izidor, Gyoma, 1918.

Balázs Béla: A vándor énekel. Második kiadás. Kner Izidor kiadása, Gyoma. Jack, London: Ádám előtt. Angol eredetiből fordította Schöner Dezső, Ára 2,40 K, Budapest, 1918. Népszava könyvkereskedés kiadása.

Werner v. Heidenstamm: Eudymion. Fordította Leffler Béla.

Kepes Ferencz: Schmidt Jenő élete és tanítása. Táltos kiadása.

Freund-Ferenczi: Totem és Tabu. Dick Manó kiadása, Budapest, 1918.

Radó Imre: A riport. Regény. Bácsmegyei Napló kiadása, Szabadka, 1918.

Biró Lajos vezérczikkei: A kezdet és a vég. A «Világ» kiadása, 1918.