Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 21-22. szám · / · Figyelő · / · Földi Mihály: Külföldi folyóiratokból

Földi Mihály: Külföldi folyóiratokból
(Az indiai kérdés.)

A világháború végső felszámolásának e forró napjaiban az indiai kérdés is napirendre került s az angol kormánynak - amint azt az United Empire (The royal colonial institute journal) idei 5. háborús száma tárgyalja - meglehetős gondokat okoz. Az indiai társadalomnak eddig vezető rétege, a brahmanok, home rulet, autonómiát követelnek India számára. Ezzel szemben a nem brahman hinduk, a mohamedánok és a keresztények, továbbá az angol kereskedők, iparosok és hivatalnokok fenn akarják tartani a régi angol adminisztrációt, attól félve, hogy az autonómiát az oligarchák a saját osztályérdekeikre használnák fel s az eddig elnyomott, kb 244 millió ember inkább ki volna szolgáltatva az emberi önkénynek. Mutatja ezt pl. Madras kormányzóság esete. Madras lakosságából 40 millió ember kívánja a régi törvények fenntartását, viszont az egész lakosság 41,5 lelket számlál. "Félünk - mondják tiltakozásukban a madrasi tömegek -, hogy ha a home rule vagy önkormányzat most adatnék meg Indiának, a kormányzás a szűkkeblű kisebbségnek, az oligarchiának kezei közé jutna, akár a hagyomány, akár politikai ügyességük folytán s csak a tömegek érdeke szenvedne." Úgy látszik - végzi a cikkíró -, hogy ez az indiai kérdés melyet a kisebbség vetett fel s szenvedélyesen ellenez a többség, nem napjainkban várhatja megoldását, hanem abban a távolabbi jövőben, melyben a művelődés haladásával a felső kasztok kezéből kiesik a hatalom.

(Megjegyzendő, hogy a kérdésnek ez az angol beállítása s a cél nyilvánvaló.)

*