Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 14. szám

Fazekas Frey Imre: Sóhajtott a fa

Mert a nap szikrázott kint a mezőn,
S aranyló vetések borzongtak a nagy melegben,
S a lábamat égette, szúrta, marta a por,
Izzadva, lihegve egy dús lomb-koronás
Fa alá menekültem.

Ott hemperegtem a száraz füveken,
Mint fiatal csikó, trüszkölve, vidáman,
Bágygyadtan bár egy kissé, de azért
Vidáman.

Száradt füvek a hajamba akadtak,
És szénák illata csiklandta az orrom.
(Jó szag: keserű-édes, ízes.)

Nem hiszitek: mint egy csikó, úgy hemperedtem el:
Hátamon. Hasamat melengette a Nap,
És lábaim kalimpáltak szünetlen.
(Egyedül voltam és mezítlen,
Hujjé,
Azóta sem és soha tán ily boldog!)

Füvet akartam enni és napsugarat inni,
(Mit tudom én?)
A lelkem talán egy friss szökelésű, erős,
Izmos, de szelíd szarvasnak melliben élt
Valaha?... (Igaz, nem igaz?)

És jött az Alkonyat és véle a csuda,
Az Alkonyat könyeket hintett
És megcsörrent fejem fölött a Fa.

A levelek, milljók, kicsinyke csöppek:
Halkan csörögtek.

És szétnyiltak a lombok, s kinyúltak az ágak
És megrecsegve püffedt a fatörzs,
S a nyílt lombon, az óriási szájon
Egy mély, nehéz sóhaj tört át: - "Aó!" -

Csak kis szellő röpült és újra csönd,
És jött az éjjel, s nedves lett a föld.