Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 16. szám · / · Réti Ödön: Vióra

Réti Ödön: Vióra
Színmű egy felvonásban
Ötödik jelenet.

Vióra, Joan.

Joan: (benyit, nyugtalanság ül az arcán): Vióra... nem intettetek az ablakból... (közelebb megy) mi az... mi történt? (Gépies mozdulattal szegre akassza puskáját.

Vióra: (feltérdel, reá néz az urára, a szája hangtalanul mozog; az égő gyertyákra mutat): Nucu...

Joan: Mi... mi az... hol van... mit beszélsz? Vióra... szólj hát.

Vióra: Meghalt.

Joan: A fiam? Hol van, mi történt, hol van? Add elő a fiamat...

Vióra: A Zimbrán megfojtotta.

Joan: Megfojtotta?... Zimbrán... (a puskáját akarja levenni.) Így vigyáztál a gyerekre?... Nucu, kis fiam... (Parancsoló hangon.) Hol van a fiam?

Vióra: (az ajtóra mutat): Joan, kezedre adom a gyilkosát.

Joan: (az ajtó felé megy): Nucu... (zokogni kezd.)

Vióra: Ne sírj, ne sírj, Joan, ne sírj drága jó uram.

Joan: Inkább pusztultam volna el... de nem is akarok...

Vióra: Nem, jó uram... ne sírj... drága szép emberem... ne menj... várj... Joan... nem igaz... valamit meg kell neked mondanom Joan... hallod... meg kell mondanom neked... verj meg engem... üss, ölj meg engem... nem a te fiad halt meg, a Zimbrán a Nucu apja... a Zimbrán gyermeke halt meg.

Joan: (megmerevedve áll egy pillanatig, aztán felordít.): Te! (Torkon ragadja az asszonyt) Kutya!

Vióra: Ölj meg, Joan (elkapja az ura kezét és megcsókolja.)

Joan: (elrántja a kezét.): Takarodj, takarodjatok, se élve se halva ne lássalak többé benneteket... menjetek! (Megnyomja a kilincset, mely nem enged.) Vióra: Vigyázz Joan, ott van bezárva a Zimbrán.

Joan: Itt van? (fordít a kulcson, s betaszítja az ajtót, aztán villámgyorsan odaugrik a puskájához, leveszi, s lövésre készen szembe áll az ajtóval.)