Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 7. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Palay Matild

Új név. Mindössze néhány operaelőadásról, egy hangversenyről ismeri a közönség e fiatal énekesnőt; két nagyobb szerepet (Parasztbecsület, Hegyek alján női főszerepét) játszott el eddig csupán, de már e két szerepben is oly figyelemreméltó alakító-tehetségről, biztos muzikalitásról tett biztató tanúságot, hogy pályájának kifejlődése elé komoly érdeklődéssel tekintünk.

Új ember, új művész és ha mégis - már a pályája legelején regisztráljuk a jövetelét, tesszük ezt azért, mert már az eddigi produkcióiban is a további fejlődés lehetőségein felül szokatlan felkészülés és rátermettség jeleit látjuk.

Hanganyaga (koránál fogva) még nem eléggé tömör, de terjedelme, színe, hajlékonysága egyenesen a drámai szerepekre utalja a művésznőt, kit temperamentuma, iskolázottsága, nagy - wagneri - feladatokra predesztinál.

Az operaház egész sereg fiatal művészt állított a lelépő és már elpihent művészek helyére. Most alakul ki e sereg értéke, mineműsége. Hisszük, hogy néhány év múlva, mikor mindegyikük megtalálja a helyét, közöttük, ott látjuk szilárdan, kiegyenlített művészettel Palay Matildot is. És az új együttesben élesen körülhatárolva, jelentőségében megnövekedve ott lesz az ő személyisége is.