Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 7. szám · / · Figyelő

Ignotus: Szász Zoltán színdarabja

Darabját adták a napokban Szász Zoltánnak a Magyar Színházban. Kedves Mester a címe s egy íróember a hőse, ki nincs fából, nem is kellemetlen az asszonyok előtt s belekeveredik asszonyhistóriákba, melyekből mindent összevéve több a kínlódása, mint az öröme s idegzetben többet fizet, mint amennyi igazi kárt okoz vagy valóságos bűnbe esik. Ezt az embert írta darabba Szász Zoltán, s én nem szállok perbe azokkal, kik színpad és színház szempontjából gyengéllik e gondolom első, mindenesetre tapogatódzó kísérletet. Azt sem állítom, hogy Szász Zoltán íróművész volna, - kompozíciója nem szerkezet, csak egymásután, mondata nem tégla, csak porció az agyagból, amiből tapaszt s szava nem kifejez, csak meghatároz. De: lüktető értelem és saját fő. Frissen néz és sokat meglát. S nem mellékességeket, hanem igazságokat. Arról beszél, amiről szó van szavaink, éléseink s magunk előtt játszott komédiáink alján - s úgy tud beszélni, hogy leleplez és tudatossá tesz. Több szóval, mint szokás, de sohasem feleslegessel. Értékes ember, ki mindenestül benne van mindenben, amit mond, leír s alakítani próbál s ezért nem tehet értéktelen semmi, amit csinál.

Nem értéktelen ez a darabja sem. Az, hogy meglát benne egy bizonyos emberfajtát s híven adja meg természetrajzát, bizonyára még nem tenné. (Bár nem utolsó dolog közképek helyett az igaz életet tárni fel s mindjárt meg is adni lélektanát.) De meg is tudja éreztetni ezt az ő emberét - s ez már írói dolog. S alkalmas történetben tudja, s ez már színház, ha nagyrészt gyámoltalan vergődik is e történettel. Tudom s magam magyarázom legtöbbet, hogy nem igaz az in magnis et voluisse, - hogy minél nagyobb valami, annál kevésbé elég pusztán csak akarni. De nem lehet azt állítani, hogy Szász Zoltánnak e darabjában valamennyire ne sikerült volna az az írói és színházi szándéka, hogy egy nem közömbös darab életet a színpadról meglepetésünkbe s visszaemlékezésünkbe kényszerítsen. S ez mégis csak több, mint ha valakinek a semmi sikerül egészen.