Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 14. szám · / · Ziprisz Aladár: Tört szavak

Ziprisz Aladár: Tört szavak
X.

Sziklákat görget bennem a vér, gátat tör, partot tép és titokzatos szirtek fokán törik meg. Áldozat füstje hódolón szállok a magasba és önmagáért lobban utolsót fáklyám. Süket hangomat mély kagyló rejti, gyűjti és veri ki viharrá és hulló angyalként zuhan alá a szavak égnek szálló szárnya. Háborgó vérem nem buzog, mint éltető forrás, de társalog nővéreivel a viharral.

Itt állok dacosan. Nekem nem jutott mosolygás, pusztán álló szikla, vihar fészke, engem elkerült a szeretet ekéje, bennem gyökértelen virága.

Tiszta asszonyvágy meg nem szentelte ajkam, könnye gyöngyéből vakító ékszere nincs a szívemnek.

Magamért valón hiába űzöm a némbert, minden virága dérvert hideg leheletemtől. Távoli kertek mámora ez hová sohasem térek és áldozatváró illetlen edények a szám és a szívem. Égő tömjénként lángol az agyam és a szívem zsámolya véres viaskodó vágynak.