Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 14. szám · / · Ziprisz Aladár: Tört szavak

Ziprisz Aladár: Tört szavak
V.

A tárgyaktól elvágva magamból-magamba térő görbéken cikáz végig rajtam a világ töredékes, torz, kacagtatóan szomorú képe.

Szeszélyes futó szigetekben merül fel és tűnik el bennem az élet. Egy visszhangtalanul elmúlt hang, elfakult kép csak felél és felujjong bennem, megfüröszt az öröm aranyos permetében, az élet a maga nyers ütemeivel lüktet ilyenkor felém és párzó ösztönök bódító, párás leheletét érzem. - Oh ez menekvés bensőm homályos, ijesztő sikátoraiból a szabadba, a fénybe, s rá újból, - zuhanások és törések ritmustalan melódiája, holt érzés- és gondolattömbök döngése a lélek hídján a semmi felé.