Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 8. szám

A NYUGAT HÍREI

Lapunk kiadásában e héten jelenik meg Babits Mihály Recitativ c. verseskönyve K 4.50 áron és Barta Lajos Szerelem c. szinműve, melynek ára 1 kor. 40 fill. A könyveket minden könyvkereskedés árulja s kiadóhivatalunkban is megrendelhetők.