Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 24. szám

Kínai háborús líra

Közeljövőben jelenik meg a német könyvpiacon - az Insel-Verlag kiadásában - egy kínai háborús vers-gyűjtemény, melyet Klabund fordított németre.

A könyv utószavában ezt olvassuk:

"A kínai háborús líra szemlélete erejével lep meg bennünket és a lemondása kérlelhetetlenségével, mely a többi népek jórészt himnikus, vagy epikus háborús költészetétől élénken különbözik. Ez a líra tárgyilagos, és mégis regényes. (A kínai realizmus, vagy racionalizmus keveréke a buddhizmussal és a laotseismussal.) A véges futása a végtelenbe. A kínainak a háború ezt jelenti: távol a hazától meghalni... temetetlenül rothadni a holdfényben... csontjait nem szedi össze jámbor gyermekek keze... elpusztulni... (az ős azonban halhatatlan...)"

Ebből a gyűjteményből három kínai verset közlünk, magyarul:

 

Li-Tai-Pe.: Téli Háború

Li-Tai-Pe.: Háború a Gobi-sivatagon

Chen-Tue-Csi.: A Fehér gólya