Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 17. szám · / · Figyelő

Szekula Gyula: Bródy Zsigmondról

Halász Imréről a Nyugat utolsó füzetébe írt cikkemben megemlékeztem az ő fiatalkori barátjáról, Bródy Zsigmondról is. E kiváló magyar íróról és publicistáról, ki 1873-ban átalakította és újból megalapította a Neues Pester Journalt és abból a legelterjedtebb magyarországi német újságot megcsinálta, híven és kiváló képességeit kiemelően emlékeztem meg. Halász Imre ötvenéves újságírói pályáján összesen négy magyarországi napilapnál működött. Kezdte 1865-ben a Kemény Zsigmond Pesti naplójánál és befejezte napilapéi munkásságát - mert hisz tíz évi nyugalom után - napilapnál már nem vállalt állást, hanem majdnem kizárólag a Nyugatban jelentette meg örökbecsű kortörténelmi munkáit - ugyancsak a Naplónál, abban az időben, midőn azt Neményi Ambrus vezette. Közben két német napilapnál dolgozott: Falk Miksa Lloydjánál rövid és Bródy Zsigmond Journaljánál hosszabb ideig, majdnem két évtizeden át. (A Kállay Bénivel a hetvenes évek derekán megalapított előkelő "Kelet Népe", sajnos, csak igen rövid életű volt.) Schöpflin Aladár előző cikke halász Imrével, az íróval és politikussal foglalkozott, az én rövid dolgozatom Halász Imre újságírói pályáját kívánta kiegészítőleg ismertetni. Ez ismertetés keretében tehát természetszerűleg foglalkoznom kellett azzal a négy nagy lappal és azoknak vezetőivel, kiknek nevei a Halász Imre félszázados újságírói munkájával összekapcsolódtak. Szóltam tehát röviden Kállay Béniről, Falk Miksáról, Neményi Ambrusról és Bródy Zsigmondról. Bródyról azt írtam, hogy "munkatársaival szemben sokszor kicsinyes és kíméletlen volt e kíméletlenségei azonban expiálta grandiózus jótéteményei és milliós kórházalapítványai által". Itt az "expiálta" szó tollhiba volt, azt kellett volna mondanom, "jóvátette", expiálni csak bűnöket kell, Bródy Zsigmondnak az amerikai stílű nagy emberbarátnak és jótevőnek pedig csak egy bűne volt, az, melyet önmaga ellen követett el, az által, hogy sok száz családnak tisztességes egzisztenciát biztosító vállalata nagyra becsüléséért három évtizeden át folytatott lázas és idegölő munkásságával megrövidítette saját életét.

Budapest-Rózsadomb, 1915 augusztus.