Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 16. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nagy Endrétől alapított s ujabban Medgyaszay Vilmától vezetett Modern Szinpad kabaré vezetését most Bárdos Artúr barátunk és társunk vette át, irodalmi ambiciókkal s általában olyan tervekkel és szándékokkal, melyeket érdeklődve várnak vállalkozásától azok, kiknek az ő Dembinszki-utcai Új Szinpadja még kedves és becses emlékük.