Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 16. szám

Stein Aurél két levele Közép-Ázsiából

Alább közöljük Stein Aurélnak két levelét, melyet harmadik nagy közép-ázsiai expedíciójáról Halász Gyulának küldött. Halász Gyula főhadnagy, kit e folyóirat olvasói érdekes közleményeiből ismernek, múlt év novemberében történt megsebesüléséből való felgyógyulása után visszatért a harcvonalba és Stein Aurél leveleit - mind a kettőt egyszerre - már a Zlota Lipa melletti táborban kapta meg 1915. július 23-án.

Az utazás, melyről e levelek szólnak, a híres utazónak már harmadik nagy expedíciója. Először 1900-ban indult el Indiából az indiai kormány megbízásából Kásgar felé. Kásgarban karavánt szervezett és azzal ment tovább Khotan felé. Egész munkáscsapatot vitt magával a futóhomokban eltemetett romhelyek kiásására. Kutatásainak gazdag tudományos eredményeit "Ancient Khotan" című könyvében (Oxford, 1903) foglalta össze, míg utazásának érdekes élményekben gazdag történetét magyarul is megjelent "Homokba temetett városok" című munkájában beszéli el. (Budapest, a Magyar Földrajzi Társulat könyvtára 1908.)

Csaknem három évre terjedő második nagy expedíciója még messzebb vezette Ázsia belsejébe. Az indiai kormány megbízottjaként 1906 áprilisában indult el Khinai Turkesztánba és Khina nyugati részeibe. Ennek az utazásának eredményeit "Ruins of Desert Cathay " című kétkötetes munkájában foglalta össze, mely magyarul halász Gyula átdolgozásában "Romvárosok Ázsia sivatagjaiban" cím alatt jelent meg 1913-ban. (Kiadta a Magyar Természettudományi Társulat.) E munka magyar kiadását Halász Gyula elküldte Stein Aurélnak, ki azt 1914. év vége felé a Lop-sivatagban tett útja közben kapta meg. Erre történik utalás második levelében.

Az alább közlött, Halász Gyula által rendelkezésünkre bocsátott leveleket Stein Aurél harmadik nagy tudományos expedíciójáról küldte. Az első levél még 1914. június 12-én kelt déli Mongóliában, de a háború kitörése miatt nem juthatott Európába Szibérián keresztül, amerre irányítva volt, hanem vissza küldték Stein Aurélhoz, aki akkortájt a Lop-sivatagban folytatta kutatásait. Stein Aurél a hozzá 1915 tavaszán visszajutott levelet egy újabb levél kíséretében 1915. április 5-én indította útnak Amerikán át Yardang-Bulakból Halász Gyulához, ki csak július 23-án kapta meg mind a kettőt a Zlota Lipa melletti harcvonalon.

A tudományos szempontból is érdekes levelek itt következnek:

 

I.

II.