Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 8. szám · / · Tersánszky Józsi Jenő: A gyilkos

Tersánszky Józsi Jenő: A gyilkos
18.

Évek múlva megint verekedett Vojnyik s akkor mint mondják verekedés közben ugyanaz a csendúr szúrta le, amelyiket régen megcsúfolt.

Haldokolva bevallotta, hogy ő volt Borsodyné gyilkosa s ő ölte meg Máriskát.

Mikor ennek híre ment, többeknek eszébe jutott, hogy ők már akkor is mondták ezt, emlékezzenek csak jól vissza, hogy senki más, mint Vojnyik a tettes. Aztán a kis kertésznek is eszébe jutott, hogy hívta őt egyszer sétálni Vojnyik az erdőbe, mikor tudta, hogy nála van az urasági napszámosok bére. S több efféle került nyilvánosságra. Ám a Róka hamarább meghalt, hogysem meg tudta volna bizonyosan, jól látott-e akkor éjjel. Megromlott szegény a bányában.

Borsodyné háza egy éjjel kigyulladt; hogyan, hogyan nem, nem tudni. Kigyulladt s leégett. Aztán beomlottak falai, beomlott pincéje s ami fa, egymás volt körüle, elhordták. Most csak egy kőrakás van helyén s mellette egy üreg, pernyehalom, kígyófészek.

A jószág egy kézből másba került; el is darabolódott; a nagyobb fele most valami jámbor oláé: Ravasz Vilának hívják.