Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 23. szám · / · Tábori posta

Ferenczy Gyula: Fiamhoz

Fiam, ki még csak őserőmben élsz most,
Kinek élete ma még az enyém,
Kinek eljötte ma csak akarásom,
Kinek édes anyja: szűzi leányálom
Vágyó anyasága ezüst hold éjjelén, -
Fiam! te érted harcba megy apád.

Te állsz előtte rőt alkonymezőkön
Vértengerárban - dölyfösen s vadul
Mikor a nagy Halál száz kaszás legénye
Életrendeket köt vérkalász kévébe,
S rohamra mint visz ős, vadpogány Hadur,
Fiam! te érted harcol az apád.

És ha majd elhullt a sok-sok Messiás,
S a szentelt vérből élet magja kél,
Hófehér táltoson harsonás legények
Harsonája harsan s örömtüzek égnek,
S szent életharmat lesz az elhullt köny s a vér:
Fiam! te érted visszatér apád.