Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 12. szám · / · Figyelő

Tóth Árpád: Szini Gyula: Die gelbe kalesche
(Magyarische Bücher: 1.)

Wellsnek az Időgép című regényében a hős, aki megjárta a jövő fantasztikus messzeségeit, bebizonyítja, hogy valóban kalandozott az irreális tájakon: egy virágot hoz barátainak, finom és rejtelmes növénykét, egy élő konkrétumot a csodálatos mezőkről, melyekhez az ismert dimenziók irányában nem vezet út. Szini Gyula novelláinak olvasása közben mindig erre a különös utasra kell gondolnom. E novellák illatosak, melegek és finomak: élő, most szakított virágok, melyek irreális, csodálatos mezőkről valók, de éppen a maguk szerves, tökéletes, kétségbevonhatatlanul élő voltával bizonyítják, hogy az utazó valóban ott járt, új és ismeretlen dimenziójú világokban. Boldog és csodálatot keltő tehetség, mely oly milieu-k, alakok és hangulatok közé viszi az elragadtatott olvasót, ahol mintha egy-egy drága tündérmese vagy némely szelíd fantasztikumú hajnali álomlátás édességét éreznők, már elmélyülten, küzdelmes, vágyó, könnyes életünk tartalmával téve valóssá: a boldog irrealitások áldott földjéből is a fájó realitások érzékeny virágai nőnek elő!

Ki ne ismerné a halvány, sárga herceget, aki az öt híd álomszerű városában furcsa bogarakat gyűjt, melyek csápjai közt apró hangszerek zenélnek, s ez a halk, fantasztikus koncert a halálbavivő szerelmet zengi? Kit nem illetett meg a különös bábsütő, egy egészen andersenire hangolt magyar falu lakója, aki a meseházikók közt a viaszmadonnácskát egy megvetett, szépséges személy képére formálja, s a mesejelenetek ringató irrealitásán át megint csak a forró, végtelen, félelmes szerelem megrázó realitását szenvedteti végig velünk? Ki felejtheti el Trilibyt, a gnóm-balettmestert, akit egy gyönyörű, érzékeny kisfiú álomláza karddal döf át, ismét csak a való élet leglüktetőbb fájdalma és gyönyörűsége: a szerelem miatt?

A realitások és irrealitások csodálatos szövődéséből egy egészen sajátos érték támad Szini novelláiban: valamely különös és halk borzongás remeg fel az olvasóban ez elbeszélések olvasása közben. A halk, szelíd tónusú novellák között, melyekben újabb magyar irodalmunk oly gazdag, ez a borzongató varázs színezi különösen egyéniekké Szini apró remekeit. Édesen borongó líra, furcsa, sejtelmes borzongás erejétől verve fel, mintegy szelíd tótükör, valamely rejtelmes és nyugtalan fénytünemény villódzásaival - ezek adják Szini novelláinak hasonlíthatatlanul egyéni és érdekes jellegét.

Ezek a mesteri novellák most németül kerülnek forgalomba, egy fiatal német vállalatnak, a Magyarische Bücher-nek első füzeteképpen. Németországban erősen divatosak mostanság a borzongató históriák, s a német műveltség keleti öbleibe, a budapesti könyvesboltok kirakataiba is gyakran vetődnek el e furcsa germán ízlés rikító papírhullámai. Szini kis novelláskönyve ebbe az áradatba kerül: a Sárga batár különös, finom borzongásokat keltő szimbólum-utasa az Evers Halott zsidó-jának a társaságába, aki egy ócska konflisban döcög, s tényleges hulla-volta összes rettentő jeleivel kelt undorrá émelyedő hatást. Féltő szeretettel kísérjük a gyönyörű kis kötetet németországi útjára, s franciás, finom értékei számára a nehézkes fantasztikumú német irodalomban is meleg és nagy sikert kívánunk.

E sikerből a kötet fordítója Stefan J. Klein is részt kér, aki pontos, megértő munkájával s biztos és finom stílusérzékével a Szini-novellák szerencsés német megszólaltatója.