Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 8. szám

Ignotus: Asisakuga
Vagyissirám az én istenem szíve megnyugtatására

Ó-babiloni töredelmes zsoltár. A Rawlinson-féle nyugat-ázsiai felírásos gyűjteményből

Bár az én istenem szivének fergetege nyugságra jutna...
Ami az én istenem előtt utálattá lőn, olyasmit ehettem tudtomon kivül,
Ami az én istennőm előtt fertelem, olyasmire léphettem tudtomon kivül.
Ó uram, sok az én bünöm, nagyok az én vétkeim.
Én istenem, sok az én bünöm, nagyok az én vétkeim,
Én istennőm, sok az én bünöm, nagyok az én vétkeim.
Isten, kit ismerek s nem ismerek, sok az én bünöm, nagyok az én vétkeim,
Istennő, kit ismerek s nem ismerek, sok az én bünöm, nagyok az én vétkeim.
A bünt, melybe estem, nem ismerem,
A vétket, amit elkövettem, nem ismerem.
Az utálatot, miből ehettem, nem ismerem.
A förtelmet, melyre léphettem, nem ismerem.
Az ur az ő szivének haragjában sötéten nézett reám.

.......................................................................................................................................

Segítséget kerestem, de senki sem fogott kézen,
Sírtam, de senki nem állt mellém.
Kiáltásokban török ki, de senki nem hall meg.
Lebir a fájdalom, csordultig vagyok vele, föl sem tekinthetek.
Az én irgalmas istenemhez fordulok, hangosan esdeklek,
Az én istennőm lábait csókolom s kézzel illetem.
Az istenhez, kit ismerek s nem ismerek, hangosan esdeklek
Az istennőhöz, kit ismerek s nem ismerek, hangosan esdeklek.

.......................................................................................................................................

Az emberek megátalkodottak, semmit nem tudnak.
Az emberek, ha vannak is, mit tudhatnak?
Tegyenek rosszat, cselekedjenek jót, nem tudnak semmit.
Ó uram a te szolgádat ne buktasd el,
Az ingovány vizébe lököttet ragadd kézen!
A bünt, amibe estem, forditsd jóra,
A vétket, amit elkövettem, fujja el a szél!
Az én sok rosszaságaimat húzd le rólam, mint váltóruhámat!
Istenem, ha büneim hétszer hetek is, oldd meg büneimet!
Isten, kit ismerek s nem ismerek, ha büneim hétszer hetek is, oldd meg büneimet!
Istennő, kit ismerek s nem ismerek, ha büneim hétszer hetek is, oldd meg büneimet!

Fordította: Ignotus