Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 6. szám · / · Figyelő

Berény Róbert: Rodin beszélgetései a művészetről
Összegyűjtötte Paul Gsell. Ford.: Farkas Zoltán. Franklin Társulat kiadása "Kultúra és Tudomány" vállalat.

Paul Gsell Rodin-nel elmondatja sok nagyszerű mondatát, vélekedését a művészetről, életről és így sorjában 11 fejezetre szóló tizenegy dolog-csoportról. Az olvasót eleinte zavarják a feltevési módjukban naiv kérdésalkalmazások, csakhamar azonban megbékít a feleletek nagyszerűsége és az a gondolat, hogy a felelésnek szükségszerű feltétele a kérdezés, meg az is, hogy Rodin ezen gondolatait talán sohasem írta volna le, míg szívesen elmondta őket, mikor volt valakije, aki oly mélytüzű bámulattal és imádó bennehivéssel kérdezte, mint Paul Gsell.

Amit Rodin a mintázásról, a rajzról, színről, mozgásról, a művészet hasznosságáról, misztikus voltáról stb. elmond, arról nem lehet ítélkezni, valakinek hite és vélekedése olyasvalami, mint a teste, a fiziognómiája. Ténynek, valami dolognak kell tekintenünk, és nem lesz róla véleményünk, csak valamilyen hozzá való érzésbeli beállítottságot fakaszt bennünk: szimpátiát vagy antipátiát kelt, vagy pedig indifferensen hagy. Ennek a néhány sornak is csak az a célja, hogy érdeklődést kelteni segítsen a kitűnő kis könyv iránt, melynek olyik mondata villanásszerűen tünteti el a homályt némely művészeti dologról, mely homályt a korlátolt voltuknál fogva mindenütt egyaránt irányítói a közvéleménynek saját belsejük mintájára csak még sűrűbb áthatlan köddé gomolyítják. Farkas Zoltán fordítása - nem ismerem az eredetit - magyarságában kifogástalan.