Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 24. szám

SAJTÓHIBA

A Nyugat december elseji számában Réti Ödön »Sötét vizeken« című novellája, tévedésből korrektura nélkül került ki a nyomdából, ezért maradt benne ennyi, többé-kevésbé értelemzavaró sajtóhiba.

A 740. oldalon: egyesen helyett egyenesen. A 741. oldalon: rámolygott helyett rámosolygott. A 742. oldalon: izgatóék helyett igazgatóék, zsivalyon helyett zsivajon, öt helyett őt, ajtóbó helyett ajtóból. A 743. oldalon: mendegélni helyett mendegélnie, abban helyett ebben. A 744. oldalon: lögyen helyett lögyön. A 745. oldalon: tatálkozni helyett találkozni. A 745. oldalon: föggöny helyett függöny. A 750. oldalon: »majd elővette a kulcsot« kétszer van szedve, bányászmérnöknek helyett bányamérnöknek, kokett helyett kokott. A 751. oldalon: körül helyett közül, képzeletekben helyett képzetekben. A 752. oldalon: nyüszörgő helyett nyöszörgő, mert helyett most, felizott helyett felizzott, utálattól helyett utálattal.