Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 20. szám

Sajtóhiba javítás

A Nyugat előző (19.) számában a Boutroux-ról és a magyar protestantizmusról szóló cikkekben nehány sajtóhiba húzódott meg, melyek a következőleg javítandók:

520. old. jobb hasáb 1. sor: szirtje helyett: szintje.

Ugyanott 12. sor: tudós helyett tudás.

521. old. bal hasáb alsó sor: mestanizmus helyett: mechanizmus.

Ugyanott jobb hasáb 2. sor: egyes helyett: nemes.

Ugyanott jobb hasáb 5. sor: ez helyett: ezt.

526. old. jobb hasáb alul 2. sor így olvasandó: más-más szirten mozog.

527. old. bal hasáb 15. sor: tudtommal után pontos vessző jön.