Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 20. szám · / · Lukács György: Balázs Béla: Az utolsó nap

Lukács György: Balázs Béla: Az utolsó nap
3.

Simonetto új heroizmusának a platonizmus a megnyilatkozási formája: az "Utolsó nap" renaissance dráma, történelmi dráma - innen temérdek ragyogó tulajdonsága és egy pár kompositionális gyengesége. Balázs Béla csodálatos költői tapintattal találja meg a pillanatot, amelyben sorsérzése megnyilvánulhat, és a gesztust, amelyben kifejezésre találhat. Az "Utolsó nap" quattrocentója nagyszerűen adekvát keret ehhez az érzéshez: dekoratívság és a lélek magakeresése, izgalmas várása a nagy dolgoknak, és száraz egyszerűség a mesterségben vegyülnek össze ebben az életérzésben. És ami közös mindenütt, a hírnek, a maga megörökítésének lázas vágya, nagyszerű érzékiséggel kapcsolja össze a végső metafizikai örökkévalóságot annak földi megvalósulásával, az időnélküliséget az időfelettiséggel, az időtúlélésével. Ha csak az empirikus élet állana szemben a Simonetto örökkévalóságával, lírai monológussá csökkenne a dráma: Simonetto mint árnyék járna csak a többiek között, és cselekvése elhaladna mellettük ahelyett, hogy áthatoljon rajtuk. De így a hír lépcsője is szimbóluma lesz az örökkévalóságnak, a forma, amelyen az keresztülragyog az életet megvilágítván, és megvalósítható célokat adván neki, a princípium differentiationis, amely lehetővé teszi, hogy mindenki az egy örökkévalóság felé sietvén, mégis a maga örökkévalóságának útját járja.

Amellett a mély egység mellett végső idea és történelmi köntös között szinte nem is lenne fontos az atmoszféra bámulatos igazságáról beszélni. Hogy mennyire benne van minden alakban a quattrocento vágyakkal telített szigorúan vonalas szárazsága és minden lélekdolognak ridegen egyszerű matter of faet volta: Ideírok egy ilyen jellemző dialógusrészletet:

Astorre: Melyik condottierehez szegődsz, Sandro, ha mégis elesem?

Sandro (egyszerűen): Niccolo Piccininóhoz, uram. Híres vezér. Mit gondolsz, jól választottam?

Astorre: A velencei Carmagnola talán jobban használhatna, mert nem ért ahhoz, amihez te értesz. De Piccinino megbízhatóbb.