Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 17. szám · / · Disputa

Bárdos Artur: Übermenschek tenyésztése.

Valami német evezősegylet versenyén II. Vilmos császári nyújtózásában azt a nem szorosan az evezősport keretébe tartozó kijelentést tette, hogy ő büszkén vallja élete egyik legnagyobb eredményének azt, hogy nem übermenscheket, hanem egészséges fiatalságot nevelt a német hazának, melyet, igenis, nem az übermenschek, hanem az egészséges hazafiak fognak naggyá tenni.

Elég így, sans phrase, megrögzíteni ezt a nyilatkozatot, mely csodálatosképpen vagy talán a nyilatkozatokban oly szapora császár ökonómiai hibájából, észrevétlenül kallódott el a napihírek erdejében. Ez a nyilatkozat a maga buta őszinteségében klasszikus és páratlanul beszédesebb az antidiplomatikus császár minden eddigi fecsegésénél.

Napnál világosabb, hogy egy jól fegyelmezett államban csak egyetlen übermensch lehet: a császár, a császár, akit a legfőbb hadúr az emberi kor legvégső határáig, tehát az übermenschek általában rövid életkorán jóval túl, éltessen! A többinek csak egészséges átlagembernek szabad lennie, fegyelmezett életű, létszámolható tömegnek: ágyútölteléknek. Ennél természetesebb császári gondolkodás nem is képzelhető. Csak éppen császári beszédnek meglepően őszinte.

Vitatkozni ezzel a nyilatkozattal annál kevésbé lehet, mert hiszen hozzáférhetetlenül logikus az a tétele, hogy a császári akarat valóban csak egészséges fiatalságot "nevelhet", übermenscheket aligha. Éppen az ellenkezője - az übermenschek tenyésztése - volna Kraftmayer Vilmos erejének méltó próbatétele. Ezzel tessék megpróbálkozni!

És egészében és általában is: mindenképpen igaza van. Ha ugyanis igaz az - és végső képletében feltétlenül igaz -, hogy az állam az államban élő egyesekért van és az állam az egyesek eleven, közös organizmusa, tehát az állam gyomra az egyesek gyomrának összessége, ha igaz továbbá, hogy a gyomor minden testi és lelki jólét fókusza: akkor csakugyan minden egyes német érdekében való, hogy a császár minél több egészséges fiatalember és minél kevesebb übermenschi individualizmustól irányított akarat fölött rendelkezzék. Mert ha Franciaország csupa übermenschekből állana is, sőt még ha számban is ugyanakkora hadsereget tudna kiállítani csupa übermenschekből: egy egészséges fiatalemberekből álló, jól fegyelmezett német hadsereg akkor is leverné. Mindez a világért sem újság és más, régi szóval a nyers erő erőszaktételét jelenti az értelem fölött. Ami ebből az államok életére vonatkozó igazságból az egyén életére tanulság: az is sokkal régibb, hogysem elszomorító lehetne.