Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 17. szám · / · Szabó Dezső: Morál

Szabó Dezső: Morál
II.

Egy reggel az Untermensch arra ébredt, hogy minden ember meghalt. Mindenki, akik már hozzá voltak szokva az éhséghez, a bacilusokhoz, azok is. Az elárvult kutyák és macskák csodálkozva jártak a hullák közt. Az Untermensch pedig azt mondta:

- Az emberiség volt, Én vagyok. Oka, célja, értelme vagyok magamnak. Én semmit sem vesztettem.

És ekkor elkezdte legfelső Énjét soha nem látott mozdulatokba táncolni. De egyszerre megállt: - De hát most kitől különbözöm? - És nem táncolt többé.

Azután elkezdte legfelső Énjét bizarr szótagok ritmustalan ritmusába hangozni. De egyszerre elhallgatott: - Kikben visszhangosodik ez az én Egyéniségemmé? És nem lírázott többé.

Azután furcsa tettekbe kezdte élni legfelső Énjét, de azt is megunta: - Milyen üres a tett, ha az emberek botránkozása vagy csodálata nem ad tartalmat neki.