Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 15. szám · / · Radó Sámuel: Újságírók

Radó Sámuel: Újságírók
Dráma három felvonásban.
Hatodik jelenet.

Kovalszky, Liszka, Bajmóczy.

Kovalszky: Liszka, Karcsi, gyertek be, nagy hírt mondok!

Liszka, Bajmóczy (egyszerre): Mi történt?

Kovalszky: A gazda visszafogadott! Elbocsátásról nincs már szó! Megint a Puritán belső dolgozótársa vagyok.

Liszka: Hála Istennek, meg vagyunk mentve!

Kovalszky: Fényesen állunk! A gazda bókokkal halmozott el. Képzeld, szemtelenül ezt hazudta, hogy a fatális cikktől el volt ragadtatva, és hogy csak formai kifogásai voltak.

Bajmóczy: Váljék egészségére!

Liszka: Ezért a hazugságért nem tudok rá haragudni.

Bajmóczy: Mi régen tudjuk, hogy egy kicsit moral insanityben szenved.

Kovalszky: Így tette a Puritán-t nagyhatalommá.

Liszka: Jobb ez nekünk, mintha következetes lett volna...

Kovalszky: ...mert ennek első áldozata remek kredencünk lett volna.

Liszka: A kredencért küzdöttem mint a nősténytigris a kölkeiért.

Kovalszky: Hagyjuk ezeket a csip-csup dolgokat! Most következik csak a java. A gróf azzal búcsúzott el: "Nem nyugszom addig, míg ön képviselő nem lesz!" Mandátumot kapok!

Liszka (kitörő örömmel): Te képviselő leszel!

Kovalszky: Valószínűleg a mindszent-hunkárfalvi kerület képét fogom viselni.

Liszka: És beszédeket fogsz mondani a képviselőházban.

Kovalszky: De még milyeneket! (Pózba vágja magát.) ...és higgyék el uraim, ha mi nem leszünk rajta lelkünk egész erejével, hogy működésünkkel közelebb férjünk a nép szívéhez és igazi népparlamentté alakuljunk át, akkor a nép kizár bennünket szívéből, elfordul tőlünk, erőnk, tekintélyünk odavész és kiszárad, mint a fa, melynek gyökerét elvágták...

Bajmóczy (nevetve): De kérlek!

Liszka: Jaj be szép! Órákig el tudnám hallgatni! Hiszen te nagy szónok vagy!

Kovalszky (nevetve): Veled szemben a vitában sokszor alul maradtam!

Liszka: Neked a nagyvilágban győznöd kell!

Kovalszky: Fogok is! Hisz elsőrangú debatter vagyok! Majd meglátod!

Liszka: És pénzt is hoz a mandátum?

Bajmóczy: Nyolcezer korona bevétel, nyolcvanezer korona kiadás.

Liszka: Honnan vesszük ezt a tengernyi pénzt?

Bajmóczy: Hát mire való a pártkassza?

Liszka: Éljen a pártkassza! Hiszen ez nagyszerű intézmény!

Kovalszky: Demokrata intézmény! Honnan vegye a szegény ember a pénzt választási célokra? A gazdag emberek báróságot kapnak, hogy a szegény tálentumok mandátumhoz juthassanak.

Bajmóczy: Egy kis hiba van a kréta körül! Tálentumnak mondják azt, akiben a talpnyalás és a mamelukságra való hajlandóság nagyon erősen ki van fejlődve.

Kovalszky (hévvel): Én nem leszek néma mameluk!

Liszka: Fényes jövő néz rád, de most nincs egyetlen jó gallérod! Nem várok tovább egy percig sem! Az utolsó garasomért gallért veszek, éspedig rögtön, hogy holnap, ha a gróffal megint találkozol, ne botránkozzon meg rongyos megjelenéseden. (Kiált.) Treszka! Treszka!

Treszka (belép).

Liszka: Treszka, szaladjon le egy tucat gallérért! Mától kezdve gondosan kell öltözködni! Nincs tálentum rossz gallérral. Ezt a legnagyobb zseni sem bírja ki! A grófok erre sokat adnak!

Kovalszky: És milyen kedves volt a gróf! Dacára nem éppen kifogástalan toalettemnek! Nem képzeled, milyen gavallérosan viselkedett! Ilyen kedves igazán csak mágnás lehet! Felkért, hogy pártjához csatlakozzam.

Liszka: Pártjához? Akkor új ruha is kell!

Kovalszky: Pesszimista létemre is fényes színben látom jövőnket.

Liszka (lelkesen): Jövőnket! Már féltem, hogy azt mondod: jövőmet! és ezzel bejelented, hogy faképnél akarsz hagyni.

Kovalszky: Ellenkezőleg! Most az oltár elé vezetlek és meg fogunk esküdni!

Liszka: Istenem, milyen boldog vagyok! Hadd csókoljalak meg! Az egész világot szeretném megcsókolni.

Bajmóczy: A magam részéről kondolálok!

Kovalszky (mérgesen): Na hallod!

Bajmóczy: Mennyi huncutságot fogsz még elkövetni, míg a gróf által megjósolt karriert befutod!

Kovalszky: Minden huncutság egy nagy cél érdekében, minden huncutság, mely által az Istentől adományozott tehetséget érvényesíteni akarjuk, már előre bűnbocsánatot nyer.

Bajmóczy: Felséges elv! Ezzel sokra fogsz menni! Jobb kibúvót nem lehet találni arra, hogy az ember régi elveit, régi barátait elhagyja.

Liszka (hévvel): De engem nem fogsz elhagyni?

Kovalszky: Csak ásó-kapa választ el bennünket! (Bajmóczyhoz fordulva.) És te ne hidd, hogy oly könnyen elszédülök!

Bajmóczy: Könnyen talán nem, de végre mégis beadod derekadat.

Kovalszky: Csak hallottad volna, mily keményen állottam helyt a gróffal szemben! Legkevésbé sem titkoltam, hogy demokrata vagyok, hogy demokrata elveimhez hű akarok maradni.

Bajmóczy: De meddig tart a hűség ebben a társaságban. Eloszlik, mint a buborék!

Liszka: Tanú vagyok rá, hogy erősen védte álláspontját. A mellékszobában hallottam erős hangját.

Kovalszky: A meggyőződés heve elragadott.

Liszka: És a gróf nem vette rossz néven, hogy annyit prédikáltál és jóformán megleckéztetted őt?

Kovalszky: Én csak a paritás alapján érintkezem főurakkal! Nem engedem nekik a leereszkedés hangját! Ebből nem megyek bele! Szentpály mint gróf szerepel a nemzeti kaszinóban, én főúr vagyok a szellem köztársaságában. A valódi Isten kegyelméből való grófok mi vagyunk! És a mi dolgunk, hogy a névleges, a mondvacsinált, a címzetes és kaszinó-grófokat dirigáljuk.

Bajmóczy: Vagy ellenkezőleg! A születési arisztokrácia visszaél eszünkkel, és miután kifacsart, sutba dob.

Kovalszky: Nem kell velük hadilábon állani! Ez idejét múlta! Fogjunk össze, és ebből az országból valóságos paradicsom lesz.

Bajmóczy: Egyelőre ez csak szép álomkép, semmi más. (El.)