Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 15. szám

Lányi Sarolta: Egy juniusi napra

Nap, melyen először láttam a napot,
Mely minden évben visszatérő
Bánatnapokká sokasodván
Az éltem bús évekre fölszabod: -

Csillag vagy-e, istengyújtotta lámpa
Mely föl-fölfénylik az élettükörben
És minden tükrözése újra csillag,
Míg el nem vész az idők távolába?

Vagy lássam benned bús kövek sorát,
Mértföldjelzőket egy árva úton...?
...Egyszer majd egyre ráomlok, tudom,
Fáradtan, sírva. S nem megyek tovább.