Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 10. szám · / · Figyelő · / · Bálint Aladár: Három kiállítás

Bálint Aladár: Három kiállítás
Bayros

Magasbaszökő ösztövér bokron ezer apró rózsa bizsereg. A bokor hegye fáradt kopaszon kunkorodik vissza a levegőben. Esetleg egy medaillon vagy cartuche keretét teszi a rózsazuhatag. A rózsák között, vagy baldachin tövében, girlanddal övezve, esetleg hajlott fejű ciprusok előtt szalagokkal, csipkékkel megrakott dudorodó szoknyatömkelegből hosszúra nyúlt lábszár fordul ki - csatos cipő, magas sarok. A szoknyát felülről egy kalap és hajépítmény alatt roskadó sovány asszonyi törzs fejezi be. A nő mellett néha egy térdnadrágos, parókás, ugyancsak gyenge lábon álló, lötyögő ruhában majdnem elvesző gavallér vagy meztelen amorette áll, hever stb.

Ez Bayros, sőt marquis Francois de Bayros.

Művészete így fest, mióta öreg uraknak, tehetős schöngeistoknak szóló német könyvek lapjain kivirultak az ő hajszálvékony, éles, helyenként pontozott vonalakból kihímzett rajzai. Így mutatkozik most is a Szent György-céh által rendezett gyűjteményes kiállításon.

Technikája teljesen fedi azt a szellemet, amely művészetének tartalmát teszi. Egészen bizonyos, hogy nagyon sokan nagy gyönyörűséget találnak abban a sima, kicsiszolt eleganciában, mellyel ez a zágrábi születésű, spanyol eredetű és németté vedlett, német türelmű illusztrátor a tollat kezeli. Oly tetszetősen, sikkesen, gáláns (folyton ez a jelző bukkan fel neve mögött) felületességgel rajzol, mintha nem toll, hanem vívótőr lenne kezében.

És a témái. Er ist ein sogenannter Erotiker. Nem felejt ki semmit, ami a női bokák körül történik.

De az az erotika, ami nem a meztelenség és a félig eltakartság puszta hangsúlyozása, hanem a férfias potenciának, kort, fajt áthidaló, divatokon, irányokon felülálló, mindent átfűtő, teremtő akarásnak öntudatlan és mindenütt jelenvaló erotikuma oly távol esik Bayrostól, mint Szicília Mecklenburgtól.

Bayros a grafikáiban hűséges és pontos szállítója, bizonyos kor ízlése visszasugárzását kiélvező emberkörnek. Semmi más. Képei jelentéktelen kísérletek, itt-ott még a kézügyesség megvesztegető jelei is hiányoznak.