Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 9. szám · / · Figyelő

Nagy Lajos: Ács Klára: Asszonyember

Tendenciális regény. Nem csak úgy és annyira, ahogy s amennyire talán minden írásmű tendenciás, hanem azok közé az írások közé tartozik, melyeket megkülönböztetésül szoktak egyebekkel szemben tendenciásaknak mondani.

Nekem igen szimpatikus az "Asszonyember", mert kárhoztatásai, valamint áhításai az enyémek is.

A mai társadalom férfija és nője nemi viszonylatának minden félszegsége és a különbnek izzó vágyú elképzelése - ez a regény tárgya.

Én ingadozón bár, de vissza-visszatérőn vélem - tehát szentül hiszem! -, hogy az irodalmi mű értékmeghatározói között jelentős szerep az író világnézletének szerepe, a műben lefektetett ideológiának a másféléhez való viszonylagos értéke.

Aki tisztán látja - úgy, mint az "Asszonyember" elszánt szemű írója -, hogy a mai nő nem emelkedhetik az emberi értékek magaslatára, hogy társadalmi elhelyeződése miatt lényének minden megnyilatkozásában jelen van a hazugság, hogy a szerelem élésének konvencionális módjai: prostitúció, maga a házasság is az, és aki tisztán megkonstruálja a közeljövő okvetlen újságjait, aki legalábbis nem feltétlenül örvend a jelennek, de akinek megdobban a szíve a jövőbe pillantása nyomán - az, ha egyebekben nem is, tehát nem mindenben, de az élet legfőbb dolgai megnézésében, összefüggésük megsejtésében, az ezekről való tudományos elmélkedések legkülönbjeinek megválasztani tudásában feltétlenül különb minden ezen erények nélkül valónál.

Persze, senki nem hiheti, hogy a mindenféléről való progresszív gondolatok egyéb művészi erények híján műalkotássá emelnek valamely írást - bár az emberi értelem és lélek egy valamely jelessége sohasem állhat egyebek és a legkülönfélébbek nélkül. Ezért az "Asszonyember"-ről végeredményében csak annyit mondhatok: örülök, hogy megíródott, sajnálom, hogy a benne levő értékek inkább csak sejtetik magukat, semmint hogy az író készségében teljes erejű kihasználójukra találhattak volna, de szívemből óhajtom, hogy az írónak, Ács Klárának adassék meg a lehetőség arra, hogy talentuma majdan izmos írói erővé fejlődhessék.