Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 9. szám · / · Szabó Dezső: Újabb irodalmunk és legújabb irodalomtörténetünk

Szabó Dezső: Újabb irodalmunk és legújabb irodalomtörténetünk [+]
III.

Bizonyos dolgok nagyon igazak, ismétlésük fontos közszükség és elmondásuk mégis undorító. Ez a könyv Kraft-Ebing-szerű tájékoztató arról, amit hivatalos magyar szellemi életnek nevezhetünk, s amely élet kétségbeejtően meddő. A szomorú dolgok logikus összefüggésében ott van az Akadémia, mely Kóczán, Teleki s más díjakkal tenyészti a magyar szellemi impotenciát, s paralitikus tanárok "történelmi drámáit" aranyozgatja. (Ó, hazaáruló hazafiság!) Akadémián és egyetemen kritika és tanítás - tisztelet a kivételnek - olyak kezében van, kik merev tagadásai minden művészi megértésnek. És hogy a jövő milyen vigasztaló, mutatja, hogy a Filológiai Közlöny vigasztalatlansága után megalapították az Irodalomtörténetet, mely az olvasót a sápadt internátusok legszomorúbb nemi bűnére emlékezteti. Magyarországon két irodalom, két kritika van, s két irodalomtörténetre van szükség (az egyik - fájdalom - még hiányzik). E kettősség csak egyik következménye annak az elodázhatatlan küzdelemnek, mely Magyarországon két ellentétesen különböző lelki alkat valamelyikét akarja úrrá tenni. A jövő fájdalmas szeretetével kérem a most épülő generációt, különösen az egyetem gyötörtjeit, hogy a gyors boldogulástól tekintsenek el, mikor arra határozzák el maguk, hogy a kettő közül melyik felé forduljanak és melyiktől forduljanak el.

 

[+] A Műveltség Könyvtára. A magyar irod. története. Szerkesztette Ferenczi Zoltán. Írták: Pintér Jenő, Kardos Albert, Endrődi Sándor és Ferenczi Zoltán.