Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 6. szám · / · A Nyugat hírei

Fenyő Miksa: Nyugat-matiné

Szerkesztőségünk e hó másodikán matinét rendezett a Nemzeti Színházban a Nyugat barátai számára. Ignotus bevezető beszéde nyitotta meg a matinét, egy rég letárgyalt és már-már az irodalomtörténet lomtárába került pörnek az aktáit revideálta: a hazafiasságról, a nemzeti szellemről, a fajiságról a Nyugat irodalmában. (Goga Oktávián román író jelentőségét, akinek egy cikkébe fejtegetéseit belekapcsolta, túlbecsüli Ignotus, nyilván tudatosan, hogy igazolja a vele való polémiát.) Babits Mihály verseket olvasott fel, többek között Atlantisz című gyönyörű költeményét, melyet folyóiratunk múlt számában közöltünk, Móricz Zsigmond egy szeretetreméltó novellát Andrisról, ki szerencsét próbál, és Ady Endre (öröm volt látni azt a meleg ünneplést, mellyel a közönség fogadta) új verseiből olvasott fel. A felolvasások után a Nemzeti Színház művészei Móricz Zsigmondnak két egyfelvonásosát adták elő. "A tökmag"-ot, a bájos dialógus teljesen érvényesült Ligeti Juliska és Rózsahegyi Kálmán előadásában, és "A sátán"-t, ezt a komoly és mélyebb jelentőségű komédiát, melynek főszerepét Somlai Artúr és Alszeghy Irma játszotta megértő művészettel.