Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 4. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugatnak e hó 23-án d. e. 11 órakor matinéja lesz a Nemzeti Szinház szinpadján, elsősorban előfizetői és olvasói számára. Móricznak két egyfelvonásosa kerűl szinre, s felolvasnak ő, Ady, Babits és Ignotus. Részletek az ezen számhoz mellékelt külön értesítésben.