Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 4. szám · / · Figyelő · / · Molnár Antal: A "Blauer Reiter" zenemellékleteiről

Molnár Antal: A "Blauer Reiter" zenemellékleteiről
3. De aztán mégis inkább csak így írok:

Ki tudja, nem itt nyílik-e az a kapu, mely gyermekeink előtt az aranyalmafák kertjét nyitja meg? Ki tudja, nem hiányzik-e a bírálóban az a kellő valami, amelynek híján lehet sokat beszélni, de érteni soha? Ki tudja, mily alacsonyról pislog fölfelé a bíráló, és nem bírván ki a fölkelő Nap erős fényét, avval ámítja magát, hogy sötét van? Ki tudja? Az érzés, mely oly biztos magában, csak tulajdonosának létföltétele, s nem egy új művészeté. És ez az érzés ki tudja, hol lesz már, mikor az új hangvilág fönséges bevonulását tartja a szívekbe? Érdekes győzelme lesz ez egy oly csillogó hadseregnek, melyet születése idején mindenképp torznak akartak látni a bölcs szakértők.