Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 4. szám

Ady Endre: Ne hagyjuk el magunkat

Hát adjuk az Álomnak magunkat
S édes anyám, aki megöregedtél,
Miattunk gyorsan és sohse vettél
Gyér haj-erdődben újabb fésűt,
Ez álomban légy ifjú delnő.

Egy nagy-nagy dáma, ki egyszer eljő,
Ki soha, soha, sohase untat
Ki néz bennünket, csókol és üt.
Édes anyám, aki megöregedtél,
Ne hagyjuk el sohse magunkat.