Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 4. szám · / · Móricz Zsigmond: Az Bétsi Susánna

Móricz Zsigmond: Az Bétsi Susánna
Színdarab egy felvonásban
6. Jelenet

(Voltak, Kapitány és Hadnagy)

Kapitány (kutatva néz, s hogy a lányok tovább táncolnak, vidáman ütni kezdi a taktust a tenyerével. Összenéz a hadnaggyal, aztán leoldja a kardját s leteszi, ahol az elébb Balassáé volt).

Hadnagy: De a herceg, ezredes, őexcellenciája!

Kapitány: Törje ki a nyakát! Minden kakas vigyázzon a tyúkjára! (A lányok közé áll, s tenyerével csattog. Hadnagy is.)

Balassa (távolról a hangja):

Őszi idők után,
Nagy hegyeknek ormán,
Fujdogál a hideg szél!
Fujdogál a hideg szél!...

Susanne (a Balassa hangjára megmerevedik, mint kőszobor, aztán lassan megernyed): Kívül a kapun! (sikoltva) kívül a hadi kapun!... (Ellágyulva, sírva leomol.) Elment az én édesem idegen országba...

Anna Marie (a lába elé rogy): Elment az én kis medvebocsocskám... kis macókám... még csak meg sem harapott!...

Balassa:

Zöld erdő harmatát,
Piros csizmám nyomát,
Hóval lepi be a tél,
Hóval lepi be a tél...

(A lányok egymásra omolnak, sírnak, de hang nélkül. A két tiszt gavallér tapintattal áll fölöttük.)

Kapitány (int a hadnagynak, hogy): Csss!...

(A függöny lassan lemegy.)