Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 3. szám · / · Figyelő

Moskovitz Iván: Jegybank-politika

Komoly, tárgyilagos, minden politikától mentes tanulmányt írt dr. Debreczeni Sándor a jegybank-politikáról. Könyvében a történelmi s irodalmi anyagnak bő ismertetésével írja le a jegybank intézményének keletkezését, a létező jegybankok főbb rendszereit és formáit - magyarázza a jegybank kibocsátási tevékenységének fogalmát s jogi természetét, foglalkozik ennek a tevékenységnek fogalmi és államgazdasági fontosságával, ismerteti a fedezeti rendszereket, s keresi a fedezeti rendszerek (áruváltó) s a forgalom érdeke - a forgalmi eszközök realitása közötti harmóniát.

A legérdekesebb a munkának az a része, mely a külföldi váltók árfolyamának, a tulajdonképpeni discontó-politikának s a kamatláb irányításának kérdésével foglalkozik. Nem bocsátkozhatunk e hasábokon a nagybecsű szakmunka részleteinek tárgyalásába, de megállapíthatjuk róla, hogy világosan tájékoztatja a laikus olvasót a jegybank intézményének egész körében - annak pedig, ki tudományos szempontból érdeklődik a kérdés iránt, annak tudományos törvényszerűségek föltárásával, az egyes rendszerek különböző gazdasági és államgazdasági következményeinek föltüntetésével válik segítségére a kutatásban.