Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 2. szám

A NYUGAT HÍREI

Megjelent vagy mielébb megjelenik:

Móricz Zsigmond: Tavaszi szél. Elbeszélések.

Radó Sámuel: Politikai jelszavak és frázisok. Tanulmányok.

Lányi Sarolta verseskönyve: Ajándék.

Balázs Béla: Misztériumok.

Feleky Géza: Könyvek, Képek, Évek. Tanulmányok.

Feleky Géza: Szinyei Merse Pál. Adalék a művészeti forma mivoltához. Tanulmány.