Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 2. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Jegyzetek az orosz balett egyik estéjéről

Lobogó színek, káprázatos gyorsasággal kialakult tömegek, melyek mint a kiröppent rakéta, pillanatról pillanatra új színt, formát öltenek, ahol egy ember nem több egy erősebb, gyengébb hangsúlynál, a tónus egy árnyalatánál. Bizonyára rájuk gondolhatott Tolsztoj, mikor a produkciók eredményéhez, tartalmához mérve, túlságosan nagy árnak tartotta a felemésztett fizikai és morális energiák mennyiségét.

-

A nők, Ó, azok nagyon szépek. A legtöbbje sudár termetű, hosszú karú, táncra idegzett teremtés. Hajlékonyak, gyorsan mozgók, testük hasonlíthatatlanul nagyobb modulációra van kifejlesztve, mint a mi hölgyeinké, fegyelmezettek, ritmusérzésük kitűnő.

-

Szilfidek tánca: tompa világítású, kékeszöld háttér. Hatalmas fák alatt fehér nők. A fehér és a tompavillogású zöld összetétele majdnem megríkatóan nyomasztó. Minden szögletet elmosó lágy mozdulattal táncolnak a nők, karjuk kígyózva leng, ringó fehér testük mozgása szentimentális regényemlékeket sodor ki agyunk pókhálós zugaiból. A zenekarból Chopin-muzsika hangzik ki. A hangulat egységét csupán Nijinszky bolygatja, aki férfiatlan mozdulatokkal hasítja a levegőt. Oktalan gimnasztika végeztével mint egy konfirmációs zárdanövendék lesütött szemmel félreáll. Kisujját ajkához tapasztja szégyenlősen, elfajzottan.

Ha a tánc a testiségnek mozdulatokkal kifejezett artisztikumát adja, egy férfi aligha akarhatja azokat a képzetemlékeket kiváltani belőlünk, amelyek a női testről, a női test mozgásáról bennünk élnek.

Ezért volt különb Bolm, büszke, kemény szép hím a Thámár című képben, a groteszk, vad kozák vajda a poloveci táncokban.

-

Mennyire korlátoltak a koreográfia kitaláló mesterei, mikor azt hiszik, hogy a muzsikát mindenestül úgy ahogy van, átvihetik az emberi test mozdulataira. (Sőt még többet hisznek.) Micsoda elbizakodottság. Mintha a láb, a kar, fej, derék megmozdulásaiból, a külső jelekből felépített ritmus követni tudná a muzsika szükségszerű belső ritmusának folyamát, az önmagát tápláló ősi áradatot.

Chopin Esz-dúr valcere hogy fejezhető ki a látószerveket izgató, a muzsika mellett másodlagos hatásokból összetett produkciókkal? Lehetetlen dologra vállalkoztak.

-

A zenekar sokkal jobb volt, mint egyéb alkalommal. A rózsa lelke című táncdarab kísérő zenéje Webernek Berlioz által csodálatosan hangszerelt "Aufforderung zum Tanz"-ja magában is eleget adott.