Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 2. szám · / · Pikler Gyula: Érzéklés és felfogás

Pikler Gyula: Érzéklés és felfogás
5.

Azt is mondja a mai pszichológia: Az még hagyján, hogy a tárgyak különbségeit észrevesszük, de észrevesszük egészen különböző tárgypárok különbségeinek egyenlőségét vagy különbségét is. Itt az ingerek által létrehozott összfolyamatok megint összfolyamatokat teremtenek, amelyekben ők azonban változatlanul helyt foglalnak. Ez a bonyodalom még rejtélyesebb.

A mi tanunk ellenben a legegyszerűbben magyarázza meg ezeket az összetett vagy magasabbrendű ítéleteket. A módosító hullámot, melynek alkalmazása folytán egy különbséget észrevettünk (vö. a 4. szakaszt), változatlanul újra alkalmazzuk, reaktiváljuk (l. előbb a 2. szakaszt), egy más esetben, mikor az ingerek bár mások, de ugyanúgy különböznek, vagyis ugyanaz a módosító hullám alkalmazható az egyikről a másikra való átmenetelben, és akkor ráismerünk ugyanarra a különbségre, ha pedig módosítva újra alkalmazzuk, mert az új ingerek különbsége nem ugyanaz, észrevesszük, hogy másféle különbség van jelen. - Itt látjuk, hogyan magyarázza meg a mi tanunk a lelki élet elevenségét, szabadságát, előbbre vivő képességét, ami a halott érzékletek mai tana mellett örök rejtély.

De tanunk megmagyarázza azt is, hogy arányokat észreveszünk. Különbséget azért veszünk észre, mert ragaszkodunk az egyszer képezett ellensúlyozó hullámhoz, és legfeljebb megtoldjuk vagy lenyesünk belőle. Ha nem akarunk új egységet toldani vagy lenyesni, ha a toldatban és nyesetben is az eredeti hullámhoz ragaszkodunk, azt toldjuk magamagához és nyessük le magamagából, akkor a módosítás csak a hányszor-ban állhat, és keletkezik az arány észrevétele.