Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 1. szám

A NYUGAT HÍREI

E számunkban indul meg Laczkó Géza és Lengyel Géza a Nyugat számára írt regényeinek közzététele. Ugyancsak e számunkban kezdjük meg eredeti, a Nyugatnak irt, zenedarabok közlését, Bartók Bélának, ennek a mély, uj és egyéni zenei géniusznak nekünk irt Allegro barbaro-jával.

Pikler Gyulának A lélektan megfordítása cimen megjelenendő s az egész mai lélektannal szembehelyezkedő uj lélektanából január 15-iki számunkban uj fejezetet adhatunk.

Ady Endrének januárban két uj verseskönyve fog megjelenni: A magunk szerelme s Margita élni akar cimekkel. Ugyancsak rövid idő mulva jelenik meg Ady Endrének A tegnapi Páris cimü könyve, mely régibb, naplószerű párisi följegyzéseket fog össze.