Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 1. szám · / · Szabó Dezső: A futurizmus: az élet és művészet új lehetőségei

Szabó Dezső: A futurizmus: az élet és művészet új lehetőségei [+]
VIII.

És vajon - a kérdés ide tartozik - annak az erő-ömlésnek, melyet a legújabb magyar irodalom mutatott - volt-e életreható ereje.

Egy lírai alkotást vegyünk ki, mely elég hatalmas méretű volt arra, hogy kora szimbólumát ismerje meg benne. De mi volt az egész szép virágzás hatása a magyar életre?

Kétségtelen: külön magában az irodalomban szép eredmény: új eszközök, formák, megsejtések, finomságok, de a közéletben? Egy olvasás nélküli megbotránkozás, tárgyismeret nélküli csetepaté, míg az újság élénksége rikított. Azután csend: van minden, ahogy volt.

Mert ez az irodalom még mindig magánügy, művészek öröme, műkedvelők időtöltése. Kedves, finom étagčres-irodalom.

Az öreg Jókai könyvnek gurított mindenkit, aki csak sillabizálni tudott. Nem volna-e ideje újra felverni az új epikát, új mitológiát termő nagy szenvedélyeket? Még szép, hogy legalább a gyermekeknek azt szoktuk kívánni: Nagyot nőj, fiam.

 

[+] Marinelli futurizmusáról külön tanulmányt fogok írni, részletesen ismertetve az olasz futurizmus irodalmi és művészi törekvéseit. E tanulmányban az olasz futurizmust csak mint egy nagy történelmi folyamat egyik jelenségét tárgyalom.